Какво се случва, когато "в името на ЕС" се нарушава конкуренцията - Новини | Sun Spree Travel Partner - Travel Management Company
15.07.2014 г.

В България не са един и два случаите на законови поправки, които обслужват определени интереси или личности както и такива, които на практика създават условия за нарушаване на конкуренцията. Пример за последното, според туроператорите, са приетите поправки в Закона за ДДС в сила от началото на 2012 г., които засягат облагането с данъка на услугите по настаняване в хотел. Те на практика са от полза на хотелиерите като стимулират клиентите - юридически лица да използват директно техните услуги вместо тези на туроператорите.

Причината за това е, че ако компания, която изпраща в командировка свои служители, се свърже директно с хотела за настаняването, ще има възможност да си приспадне данъчен кредит от 9 на сто върху тази услуга. Ако използва туроператор, това няма да е възможно, тъй като в този случай настаняването се явява част от обща туристическа услуга и няма да има това право.


Защо се получава така?


Промените в Закона за ДДС влизат в сила от началото на 2012 г. като едва седем месеца по-късно се оповестени тълкувания на процедурата, която трябва да се прилага. "През това време не знаехме какво да правим", обяснява Мария Костова, управител на "Сън сприй Холидейз" ЕООД, член на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА). Компанията има за клиенти единствено фирми.

Въведените промени предвиждат, че специалният режим за облагане на общата туристическа услуга (редуцирана ставка от 7%, по-късно повишена на 9% - бел. ред.), предоставяна от туроператори, следва да се прилага не само за туристи, физически лица (както са предвиждали действащите след 1 януари 2007 г. разпоредби), а и за клиенти – юридически лица, използващи услуги по пътуване и настаняване.

След въвеждането на 9% ДДС за нощувките от април 2011 г. туроператорите фактурират на клиентите си нулева ставка или 20%, когато стойността на нощувката е с по-малък дял от останалите услуги, включени в туристическата услуга. "Корпоративните клиенти са заинтересовани да правят директно резервация към хотела, защото ще могат да възстановят начисления 9 на сто ДДС. По този начин се ощетяват туристическите агенции, които са поставени в неравноправни условия спрямо хотелиерите", е позицията на БАТА по случая.

На практика това означава, че фирмите, които използват туроператор, който да се занимае с настаняването на служители им по време на командировка, после няма да могат да си възстановят данъчния кредит. Това обаче ще е възможно, ако се обърнат направо към някой хотелиер.

Много клиенти се пренасочиха към хотелите, а пък на туроператорите се налага на практика да извършват посредническа услуга. Защо плащаме за лиценз и застраховка професионална отговорност тогава, пита Мария Костова. "Да ни върнат парите от лицензите (7 хил. лв. - бел. ред.) и да си работим като посредници", посочва тя и допълва, че на новите клиенти й е трудно да обясни този проблем.

Промените в Закона за ДДС са направени, за да се съобрази България с приета от Европейската комисия директива за общата система за ДДС.

В нарушение на конкуренцията

Заради убедеността, че новият текст от Закона за ДДС нарушава правилата на конкуренцията в полза на хотелиерите, компанията сезира Комисията за защита на конкуренцията, която се произнася по казуса през декември миналата година.

След обстоен анализ на случая, базиран и на становищата на Министерството на финансите, на БАТА, на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти, комисията посочва, че практиката в ЕС както и директивата, чието въвеждане е поискано от България, "допускат известна гъвкавост" при прилагането на специалния режим за облагане на общите туристически услуги. 

Затова, според комисията, държавните органи биха могли да направят преглед на действащите разпоредби, които уреждат облагането на общите туристически услуги, когато в тях е включено хотелско настаняване.

След произнасянето на Комисията за защита на конкуренцията от името на БАТА, Германо-българската индустриално-търговска камара и "Сън Сприй" е внесено писмо до Министерството на финансите с въпроса дали ведомството ще прояви по-голяма гъвкавост с прилагането на европейските директиви. Отговор на въпросите си организациите получиха задно с изпратените до "Дневник" отговори на запитвания по казуса.

От Министерството на финансите посочват до "Дневник", че туроператорите се смятат за ощетени, защото след приетите промени в Закона за ДДС фирмите биха предпочели директно да се договорят с хотелиерите заради възможността да си приспаднат данъчния кредит. От ведомството обаче подчертават, че хотелиерите могат да предлагат само настаняване, а туроператорите - да формират пакет от услуги и ако някъде има нарушение на конкуренцията то то е в Закона за туризма.

От финансовото министерство се допълва, че в кореспонденцията си с България Европейската комисия не е посочила, че понятието "пътуващо лице" няма основание да се тълкува като отнасящо се само до физическите и данъчно незадължените лица.

Когато единият закон няма връзка с другия

Така ако се гледа Закона за ДДС, излиза не само логично, но и напълно законосъобразно фирмите като организират семинари или командироват свои служители да се свързват направо с хотелиерите вместо да страдат от това, че са предпочели туристическа агенция да им свърши работата. Ако се гледа обаче Законът за туризма, тези фирми са в нарушение, тъй като той ги задължава да ползват услуги на туристически агенции. Противоречието си има и друга страна - Законът за ДДС допуска, че тези услуги по настаняване и съпровождащите ги могат да се организират и от компанията, която не е регистрирана като туроператор или турагент.

"Или нарушаваш закона, или губиш ДДС", описва ситуацията Мария Костова. Тя подчертава, че все пак смисълът на промените в данъчното законодателство, свързано с туризма, е да се насърчава туризмът, а не командировките.

Законът допуска, ако сумата за нощувката е "незначителна", да се начислява 20% ДДС. "Но никой не казва какво означава "незначителна", обяснява тя. Според нея в така създалата се ситуация за всички ще е по-добре ставката на данъка да е 20 на сто - за държавата заради повечето приходи, които ще събере и за бизнеса, защото няма да има проблеми при възстановяването на данъчния кредит.

Грешката е вярна


От туристическия бранш след консултация с експерти по данъчни закони предлагат корпоративните услуги по пътуване и настаняване в страната да се изключат изрично от режима за облагане на общата туристическа услуга, регламентиран в глава 16 от Закона за ДДС. "Това ще допринесе за възстановяване на нормалната конкурентна среда на пазара на корпоративни туристически услуги", посочват туроператори.

От отговорите на Министерството на финансите до "Дневник" обаче се разбира, че промяна в Закона за ДДС в тази му част едва ли може да се очаква. "На ниво Европейски съюз  понастоящем няма перспектива да се поднови дебатът относно промяна в правилата при доставка на общо туристическа услуга, поради диаметрално противоположните позиции на някои държави членки", посочват от финансовото ведомство. От там се подчертава, че при това положение "няма основание за предприемане" на промени в Закона за ДДС. Възможност за това обаче имало, ако в рамките на ЕС настъпят изменения в законодателството.

В БАТА няма данни колко точно загуби са понесли туроператорите от тази промяна, довела до отлива на клиенти. Но по официално обявени от хотелиерите данни за цялата 2013 г. настаняванията на българи в хотели са за 115.5 млн. лв. Около една трета от сумата се пада на настаняванията със служебна цел, казват туроператори.

Повечето компании разчитат на това, че имат както корпоративни така и клиенти-физически лица и така успяват да балансират. Въпросът е трябва ли да се правят еквилибристики между противоречащи си закони и изкривени принципи на конкуренцията.

© 1997-2024 Sun Spree Travel Partner. Всички права запазени. | Общи условия
Член на:
Приемаме плащания с: